Områdefornyelse

byfornyelsesprogram

I slutningen af april 2008 modtog Regionskommunen et brev fra Velfærdsministeriet, hvori det blev meddelt, at der er reserveret en udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Hasle. Det vil sige at staten refunderer 1.332.000 kr. ud af et budget på 4.000.000 kr.

Der er afholdt et opstartsmøde med Hasle Bytings bestyrelse, hvor projektets organisation, tidsplan og proces for udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet blev drøftet. I november 2008 blev der afholdt en workshop, hvor alle interesserede Hasle borgere og erhvervsdrivende kunne deltage. Debat fra og materiale udarbejdet på workshoppen dannede grundlag for udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet.

Programmet blev godkendt af Velfærdsministeriet marts 2009.

byfornyelsesprogram (2.552 KB – PDF)

Se endvidere på regionskommunens hjemmeside.